knižní recenze

RECENZE: GALGAD

července 23, 2015

IMG_3268


Galgad je nejstarším strážcem Země, který vládne ohni, vodě i větru. Po dlouhém spánku, kdy nerušeně spal ve svém Dubu, aby opět nastolil pořádek. Protože země se změnila. Něco ji narušuje. Něco není v pořádku. Lesy už nejsou takové, jak si je pamatoval, zvířata jsou mnohem více nedůvěřivá a šelmy, jakoby se vytratily, nikdo neví kam. Křehký koloběh života je narušen a před strážcem z Gathary, stojí nelehký úkol. Přijít všem těmto divným věcem na kloub. Seznamuje se s novou rasou – s lidmi a zjišťuje, co jsou zač. Ž jsou lidé, kteří se o zemi starají a pečují o ni. Ale že jsou taky lidé, kteří všechno ničí a podmaňují si vše, co jim přijde do cesty. A tak pro strážce, začne nelehký úkol. Mezi lidmi kolují zvěsti o lidech z Jihu, kteří postupují po Zemi a zabírají si svobodné národy. Válka je na spadnutí a je už jenom málo svobodných národů. A tak začne boj na dvou frontách. Boj o přírodu i boj o svobodu.

Like us on Facebook